LOGO

Euphrasina Erdelszky-Torday
(maiden name unknown)
???? - 1686

SLOVAKIA

Return to family tree page.